Ochrona konsumenta na polskim rynku finansowym Twórczość


Ochrona konsumenta na polskim rynku finansowym. Twórczość pracownicza. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych albo innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w zakresie wzorców IT, szczególne normy ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z aspektu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a również różnorodność stosowanych poprzez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego to tylko niektóre z czynników powodujących częste trudności w ustaleniu skutków prawnych umów prawnoautorskich zawieranych w toku przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zasadniczym celem szkolenia jest z jednej strony zwrócenie jego uczestnikom szczególnej uwagi na przyjęte w polskim prawie normy kształtowania kontraktów licencyjnych również innych umów dotyczących praw autorskich, określony przepisami aspekt swobody kształtowania prawno-biznesowych skutków takich umów, z drugiej rozpatrywanie teraz funkcjonujących w ramach sektora IT modeli i sposobów dysponowania prawami własności intelektualnej, w tym licencjonowania i dystrybucji oprogramowania komputerowego. Szkolenie ma natura warsztatowy zostało przygotowane z intencją przekazania maksymalnie praktycznej wiedzy ułatwiającej analizę, negocjowanie i zarządzaniem wykonaniem kontraktów prawnoautorskich w ramach planów IT. W końcowej części artykułu podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania znajomości zdobytej w jego trakcie. Artykuły przeznaczone są zwłaszcza dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu również realizacji projektów i przedsięwzięć zgrupowanych z korzystaniem albo udostępnianiem oprogramowania albo systemów IT, w tym: dyrektorów działów IT, menedżerów odpowiedzialnych za rokowania i wykonanie kontraktów licencyjnych czyli innego rodzaju umów dotyczących używania z praw własności intelektualnej, osób biorących wkład w negocjowaniu umów (klauzul) prawnoautorskich w projektach informatycznych, koordynatorów nadzorujących realizację projektów IT związanych z korzystaniem innymi słowy udostępnianiem oprogramowania, pośredników w dystrybucji oprogramowania komputerowego, prawników wewnętrznych producentów, dystrybutorów i użytkowników Konsument i klient podmioty chronione na rynku usług finansowych Unii Europejskiej oprogramowania. Popularne modele licencyjne: named user, concurrent floating user, site server CPU, OEM, Open License Program (OLP), Volume License Program (VLP), Contractual License Program (CLP). Co w IT jest chronione prawem autorskim? Pojęcie utworu i granice prawa autorskiego Prawo autorskie a współpraca w projektach IT współtwórczość twórczość zależna Treść praw autorskich: prawa majątkowe i osobiste Specyfika ochrony programów komputerowych i baz danych Twórczość pracownicza Umowy prawnoautorskie Między przeniesieniem praw a licencją różnice konstrukcyjne Nabycie praw autorskich a nabycie udziału w prawach kiedy możliwe kiedy wskazane Umowy licencyjne Licencje wyłączne i niewyłączne Sublicencje Ograniczenia terytorialne Okres obowiązywania licencji Możliwości wypowiedzenia licencji i ochrona przed wypowiedzeniem Przyszłe pola eksploatacji a umowy autorskie Wynagrodzenie w umowach autorskich Dystrybucja oprogramowania poprzez sieci partnerskie a prawa autorskie Licencje i prawa autorskie w grupach podmiotów powiązanych SaaS i bezlicencyjny model korzystania z oprogramowania kiedy i jakże możliwy? Amortyzacja wydatków na nabycie upełnomocnień autorskich sprawa WNiP Prawne aspekty wolnego i otwartego oprogramowania (open source i free software) Ideologia dlaczego wolne, dlaczego otwarte? Wolne oprogramowanie a open source oznacza to to na pewno to samo? Porównanie modeli licencji: copyleft (GPL, LGPL, AGPL) i noncopyleft (BSD, Apache) Licencje open content Obrót używanym oprogramowaniem przydzielenie licencji i wyczerpanie praw autorskich Studium przypadku – praca wspólna

Tagi dla artykułu

Komentarze: 3


noavatar.png
Bogdan Rączkowski specjalista BHP 2020-04-19

Mój brat zasugerował, że lubię ten blog. Miał rację. Ten post rzeczywiście sprawił, że mój dzień. Nie możesz sobie wyobrazić, ile czasu spędziłem na tę informację! Dzięki!

noavatar.png
Michał Bursztynowicz 2020-04-30

Bardzo interesujący temat, dziękuję za oddanie. "Przyjaźń, która może się zakończyć, nigdy nie była prawdziwa". przez Saint Jerome.

noavatar.png
Aleksander Oleszko profesor zwyczajny Uniwersytetu 2020-05-25

Dzięki za udostępnienie wspaniałych informacji. Twoja strona jest bardzo fajna. Jestem pod wrażeniem szczegółów, które masz na tej stronie. Okazuje się, że dobrze rozumiesz ten temat. Dodaj stronę do zakładek, aby wrócić do więcej artykułów. Ty, mój przyjacielu, ROCK! Znalazłem po prostu informacje, które już przeszukiwałem wszędzie i po prostu nie mogłem się natknąć. Co za świetna strona.